6 March 2017

WhatsApp t Bold italic aru cross line font Kenekoi likhibo, Jani louk Asxomiyat

Hi Friends Moi Dhrubajyoti Haloi punor eta topic loi aponalokor majoloi ahilo. Aji moi aponalokok  WhatsApp Tricks bikhoye jonam je Whatsappt bold, italic Fornt kenekoi likhibo apri.


Friends aponaloke jane je borotoman Social media r bhitorot whatsapp popular hoi porise. Bortoman bohut manuhe WahtsApp use kori ase kintu bohut manuhe WhatsApp future bikhoye komkoi jane. Aji moi aponalokok Bold, italic aru cross line word kenekoi whatsApp t likhibo pari jonam.

WhatsApp t Bold , italic aru cross line massege kenekoi send koribo pari?

Bold front likhi kenekoi massage send koriboBold font likhiboloi apuni (*) Star symbol kori apuni likhibo paribo. Massage likhar agote (8) Star symbol to likhok aru massagr End t (8) Star symbol to likhok

Example:-
*moi apuni aru moi* from likhi send korokl.WhatsApp massege italic font tot kenekoi likhibo

Oporor Bold jenekoi koriboloi jenekoi (*) Star symbol use korisilo thik italic koriboloi (_) aito symbol use korile hol

Example:
_moi aru tumi aru moi_ likhi massge send korile hoi jabo.


Cross line kenekoi Likhibo massagt

Oporor Italic aru bold massage korar dore same (*) thait (~) Symbol to use korile hol.

Example:
~Moi aru tumi aru moi~ lihki send korile hoi jabo.
Jodi apuni cross, italik, bold 2 no style t ekeloge use koribo bisare tente tolot tare bikhoyr likhiso sai lobo.Bold , italic ,cross line
_*~aur aapka massges aur ~*_

Bold , italic
*_aur aapka massges aur_*

Bold , cross line
*~aur aapka massage aur~*


Bndhu sokol aponaloke ai posto bhal pale Please Share koribo napahore je. Dhinyobad, Joi Ai Axom
No comments:

Post a Comment